beweegt
mens en
organisatie

De arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe aanpak. Met diepgewortelde kennis ondersteunt HetMobiliteitKantoor bij in-, door- en uitstroom. Wij ontzorgen werkgevers bij reorganisaties en helpen hen wendbaar te worden. Werkzoekenden begeleiden wij bij hun zoektocht naar nieuw werk. Onze oplossingen passen bij de moderne werkgever, werknemer en werkzoekende.

partner in arbeidsmobiliteit

Als innovatieve arbeidsmarktspecialist ondersteunen wij werkgevers en overheid met:

  • de mobiliteitsbalie: interne selectie en outplacement van boventallige medewerkers
  • freelance professionals: tijdelijke jobhunters, mobiliteitsadviseurs en recruiters
  • wendbaar werken: werk wendbaar organiseren en talent ontsluiten
  • WERKmanagers: werkzoekenden begeleiden naar een nieuwe werkplek

HetMobiliteitKantoor is ontstaan vanuit HetRecruitingKantoor, een adviesbureau dat sinds 2014 een heldere positie inneemt op de arbeidsmarkt. We weten hoe werk werkt en gaan de uitdaging in mobiliteit graag met je aan. Resultaatgericht en empathisch.

de mobiliteitsbalie

Recruiters die reorganisaties zorgvuldig uitvoeren en coaches die boventallige medewerkers persoonlijk begeleiden. De partner die je volledig ontzorgt bij herstructurering.

doelgericht en betrokken

lees meer
freelance professionals

Op zoek naar de beste freelance jobhunter, klantmanager, recruiter of loopbaanadviseur? Wij kennen de markt en brengen je binnen 72 uur in gesprek met de juiste specialist.

flexibel en doeltreffend

lees meer
wendbaar werken

Je organisatie flexibel en meer talentgericht laten werken? Het online platform van onze partner versterkt het samenspel tussen werk geven en nemen door te matchen op echt leuk werk.

innovatief en strategisch

lees meer
WERKmanagers

Goed getrainde WERKmanagers
– met de nieuwste kennis en inzichten, slimme tooling en een flinke dosis energie – helpen werkzoekenden snel op weg naar nieuw werk.

deskundig en daadkrachtig

lees meer

we weten
hoe werk
werkt