referentie
projecten

herschikking nieuwe landenorganisatie

Koen Roozen - 22 mei 2020

Het Belgische onderdeel van deze multinational gaat over naar een nieuw organizational design. Dit om de organisatie beter in lijn te brengen met het global operating model dat in de meeste landen gehanteerd wordt.

De nieuwe organisatie bestaat uit 80 rollen in 7 functionele domeinen, zoals support, HR, IT en customer solutions. Door de reorganisatie worden ruim 230 medewerkers (in de oude organisatie) boventallig. De werkgever stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen te behouden. Daarom krijgt iedereen de kans om te solliciteren op vacatures in de nieuwe organisatie.

Nadat het sociaal plan is afgestemd met de werknemersvertegenwoordiging, wordt onze Staffing & Recruitment expert ingeschakeld om het herschikkingsplan vorm te geven. De vraag omvat

drie grote onderdelen:

  1. stel een efficiënt sollicitatie- en interviewproces op dat voldoet aan alle spelregels omtrent boventalligheid. Het proces moet zo ingericht worden dat (1) iedereen kan solliciteren en een gemotiveerde reactie ontvangt en (2) het totale proces van vacatures openstellen tot benoemen binnen 7 weken gebeurt. Hiervoor hebben we het proces met diverse ‘what if scenario’s’ uitgewerkt, de benodigde capaciteit berekend en een projectteam samengesteld.
  2. bouw een uniform en toetsbaar selectiemodel dat vooraf geaccepteerd wordt door de werknemersvertegenwoordiging. Hiervoor zijn alle 80 rollen in een functioneel competentiegrid geplaatst. Een grid dat vervolgens als leidraad dient voor het opstellen van gestandaardiseerde interviewformats en bijbehorende evaluatiemodellen.
  3. harmoniseer de selectieaanpak en train de nieuwe managers. Want, als je intern gaat herbenoemen, liggen vooroordelen en meningen op de loer. We hebben de betrokkenen intensief getraind in het kanaliseren van emoties die bij zo’n reorganisaties (kunnen) vrijkomen. Maar ook in het voeren van gestandaardiseerde selectie interviews, het kalibreren van selectie uitkomsten en het communiceren van beslissingen.

Na deze voorbereiding zijn een aantal Staffing & Recruitment experts gaan ondersteunen tijdens de interviews met alle geïnteresseerde kandidaten, waarvan velen een nieuwe plek in de nieuwe organisatie hebben gevonden.