mobiliteit jargon
uitgelegd (a-b)

a

afspiegelen

Een werkgever is verplicht er met afspiegelen voor te zorgen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zoveel mogelijk gelijk blijft aan de situatie voor het collectief ontslag.

arbeidsmarkt

Het totaal van vraag naar arbeid en het aantal arbeidskrachten dat in de hele maatschappij beschikbaar is.

arbeidsmarktregio

In 35 regio’s werken gemeenten en UWV samen aan de dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden.

arbeidsmobiliteit

Een verandering van positie bij dezelfde of een nieuwe werkgever.

arbeidsverdeling

Verdeling van het beschikbare werk over meerdere werknemers.

assessment

Onderzoek met psychologische hulpmiddelen zoals tests, vragenlijsten, interviews en rollenspelen om geschiktheid voor een bepaalde functie te ontdekken of als instrument voor loopbaanontwikkeling.

b

baangarantie

De verzekering van een werkgever dat je ondanks een reorganisatie je baan behoudt of de garantie dat je na een opleiding meteen een baan hebt.

beëindigingsovereenkomst

Een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer om in overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Omdat er geen speciale regels gelden voor een beëindigingsovereenkomst kunnen partijen naar eigen inzicht afspraken maken. Zie ook vaststellingsovereenkomst.

bedrijfseconomisch ontslag

Ontslag dat ingegeven wordt door verslechterde bedrijfsomstandigheden.

begeleidingsgarantie

De garantie dat de kandidaat begeleiding ontvangt totdat hij/zij nieuw werk gevonden heeft.

Big Five

Een bekend persoonlijkheidsmodel dat onderscheid maakt in vijf karaktereigenschappen en de basis vormt van veel psychologische onderzoeken. De vijf karaktereigenschappen zijn: extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaring/ideeën.

beroepsoriëntatie

Onderzoeken welke beroepen aansluiten kwaliteiten, motivatie en interesse.

De mobiliteit jargonbuster a-b van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter a of b. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen afspiegelen, arbeidsmarkt, arbeidsmobiliteit, beëindigingsovereenkomst en bedrijfseconomisch ontslag.