mobiliteit jargon
uitgelegd (c-d)

c

carrièreswitch

Iemand gaat een nieuw beroep beoefenen.

collectief ontslag

Een werkgever die binnen drie maanden meer dan twintig werknemers uit een UWV district ontslaat verricht collectief ontslag.

cumulatiegrond

Een werkgever voert bij een rechter een combinatie van omstandigheden aan om het arbeidscontract te laten ontbinden.

competentie

Het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. Het adequaat handelen staat daarbij centraal.

competentiegericht interview

Een interviewmethode waarbij een sollicitant gestructureerd bevraagd wordt op een beperkt aantal vooraf vastgestelde competenties.

competentieprofiel

Beschrijving van de vereiste combinatie van kennis, ervaring en persoonseigenschappen voor een functie.

d

detachering

Eigen personeel tijdelijk tewerkstellen bij een andere werkgever.

deeltijdontslag

Een werkgever verlangt dat een werknemer minder uren gaat werken.

De mobiliteit jargonbuster c-d van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter c of d. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen carrièreswitch, cumulatiegrond, detachering en deeltijdontslag.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.