mobiliteit jargon
uitgelegd (e-f)

e

employer brand

Het totaalbeeld dat kandidaten hebben over een organisatie als werkgever. Een veel gebruikt (Nederlandstalig) synoniem is werkgeversmerk.

employer value proposition (EVP)

De waarden en kenmerken van de werkgever waarmee deze zich in de arbeidsmarktcommunicatie wil profileren.

externe arbeidsmobiliteit

Een werknemer accepteert een andere functie bij een andere werkgever.

f

freelancer

Een freelancer is meestal een professional in de zakelijke dienstverlening bedoeld en wordt vaak gelijkgesteld een zelfstandige zonder personeel (zzp'er).

fictieve opzegtermijn

:De tijd tussen het akkoord op de beëindigings- of vaststellingsovereenkomst en de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het recht op een WW-uitkering ontstaat na het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn die geldt bij het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Zie ook wachttijd.

functietitel

De kop boven een vacaturetekst op basis waarvan de kandidaat besluit de vacature wel of niet te openen en te lezen. Deze hoort dus kloppend en aansprekend te zijn. Een veel gebruikt synoniem is vacaturetitel.

De mobiliteit jargonbuster e-f van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter e of f. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen externe arbeidsmobiliteit, fictieve opzegtermijn en functietitel.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.