mobiliteit jargon
uitgelegd (g-h)

g

generatie X

De generatie geboren tussen 1961 en 1980. Deze generatie is individualistisch, gaat uit van de eigen kracht en vindt persoonlijke doelen belangrijker dan die van de organisatie.

generatie Y

Deze generatie (de Millenials) is geboren na 1980. Deze generatie kan omschreven worden als de onafhankelijke, ondernemende denkers, die houden van verantwoordelijkheid, vrijheid en flexibiliteit en onmiddellijk feedback en snelle resultaten verwachten.

generatie Z

De generatie die geboren is na 1995. Deze ‘connected’ generatie (Zoomer) is opgegroeid met internet en kennen alle de geheimen van mobieltjes, thuiswerken en quality time.

groepsdetachering

Eigen personeel tijdelijk tewerkstellen bij een andere werkgever.

groepsoutplacement

Het voor rekening van de werkgever meerdere werknemers begeleiden en adviseren bij het vinden van een andere passende werkkring of toekomstbestemming.

h

harde functie-eisen

Criteria die je kunt checken op bijvoorbeeld het cv of LinkedIn profiel van een kandidaat. Denk aan een opleidingsrichting- of niveau, het aantal jaren werkervaring of het bezit van een rijbewijs.

herplaatsing

De werknemer in een andere passende functie binnen de onderneming laten werken.

herplaatsingsplicht

Een werkgever moet voorafgaand aan ontslag onderzoeken of er voor de werknemer, eventueel met bijscholing, binnen redelijke termijn een passende functie vrij komt. Dit kan ook bij andere vestigingen of onderdelen van het concern.

hiring manager

De lijnmanager die een openstaande vacature heeft en eindverantwoordelijk is voor het selecteren van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie. De Nederlandse term is vacaturehouder.

horn effect

Het effect dat een negatieve indruk van de kandidaat op een onderwerp, de indruk wekt dat de kandidaat ook op andere gebieden niet uitblinkt.

halo effect

Het effect dat een positieve indruk van de kandidaat op een onderwerp, de indruk wekt dat de kandidaat ook op andere gebieden uitblinkt.

De mobiliteit jargonbuster g-h van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter g of h. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen groepsdetachering, herplaatsing en herplaatsingsplicht.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.