mobiliteit jargon
uitgelegd (i-j)

i

informele reorganisatie

Een reorganisatie die zich afspeelt buiten wettelijke kaders, vaak bedoeld om medezeggenschap en vakbonden te omzeilen of “dure” sociale plannen te voorkomen (zie stille reorganisatie).

in- door en uitstroom (IDU)

Het totale proces van instroom van (nieuwe) medewerkers,doorstroom van huidige medewerkers (ontwikkeling) en de uitstroom van medewerkers (ontslag).

inzetbaarheidskosten

Kosten eerder tijdens het dienstverband gemaakt om inzetbaarheid van een werknemer buiten de organisatie te bevorderen.

interne arbeidsmobiliteit

Een werknemer accepteert een andere functie bij dezelfde werkgever.

internal branding

Het intern tot leven brengen van de (werkgevers)merkwaarden van de organisatie.

interne kandidaat

De medewerker van de eigen organisatie die heeft gesolliciteerd op of benaderd wordt voor een vacature.

interne vacature

De vacature die onder de eigen medewerkers wordt uitgezet. Meestal worden vacatures eerst intern opengesteld voordat externe kandidaten mogen solliciteren.

j

jareneis

In vier van de vijf jaar voorafgaand aan werkloosheid moet een werknemer jaarlijks tenminste 52 dagen in loondienst gewerkt hebben om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen.

jobcarving

Een bestaande functie op taakniveau analyseren met als doel tot een specifiek op de persoon toegesneden takenpakket te creëren.

jobcoaching

Mensen begeleiden naar een nieuwe positie op de arbeidsmarkt. Vaak wordt dit ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking of langdurig werklozen.

jobhunting

Een begeleider gaat actief op zoek naar relevante banen voor iemand die begeleid wordt.

jobrotation

Tijdelijk binnen of buiten een organisatie van taak, functie of werkplek wisselen om zo kennisontwikkeling, flexibiliteit en inzetbaarheid te stimuleren

De mobiliteit jargonbuster i-j van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter i of j. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen informele reorganisatie, inzetbaarheidskosten, jareneis, jobcarving en jobcoaching

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.