mobiliteit jargon
uitgelegd (m-n)

m

matching

Het proces waarbij bepaald wordt wie er voor welke functie aangenomen wordt. Zie ook selectie.

methode De Blécourt

: een werkgever besluit tijdens een reorganisatie een of meer functie te laten vervallen en creëert daar nieuwe functies voor. Alle werknemers worden boventallig verklaard en in de gelegenheid gesteld om op de nieuwe functies te solliciteren. Zie ook stoelendansmethode.

mobiliteitscentrum

: een interne afdeling die werknemers die bedreigd worden met ontslag begeleidt naar een andere baan binnen of buiten de organisatie.

n

NVP Sollicitatiecode

De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document met gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

Een tijdelijke regeling waarbij werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen aanvragen

Nuggers

Niet-uitkeringsgerechtigden: werkzoekenden zonder uitkering.

De mobiliteit jargonbuster m.n van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter m of n. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen matching, de methode De Blécourt en Nuggers

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.