mobiliteit jargon
uitgelegd (o-p)

o

ondernemingsraad (OR)

Een medezeggenschapsorgaan voor werknemers die verplicht is als een organisatie 50 werknemers of meer heeft.

outplacement

Het voor rekening van de werkgever een werknemer begeleiden en adviseren bij het vinden van een andere passende werkkring of toekomstbestemming.

outplacementbudget

Het budget dat bij ontslag wordt aangeboden om een outplacementbureau in te schakelen.

p

passende functie

Een functie die past bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer.

personeelstekorten

Schaarste op de arbeidsmarkt door een tekort aan beschikbare arbeidskrachten.

personal branding

Door personal branding zet je jezelf als (sterk) merk neer op de arbeidsmarkt door consistent je kwaliteiten te profileren op de arbeidsmarkt.

proefplaatsing

De mogelijkheid voor arbeidsgehandicapte werknemers of werkzoekenden met een uitkering om met behoud van uitkering, zonder loon, twee maanden (in uitzonderlijke gevallen maximaal zes maanden) op proef bij een werkgever te werken; de werkgever moet de intentie uitspreken om bij gebleken geschiktheid de betrokkene na deze proefperiode voor minimaal zes maanden aan te nemen.

prescreening

Prescreening gaat over de voorselectie van geschikte kandidaten, meestal gebeurt dit op basis van het cv en een telefonische interview

preselectie

Preselectie gaat over de voorselectie van geschikte kandidaten, meestal gebeurt dit op basis van het cv en een telefonisch interview.

De mobiliteit jargonbuster o-p van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter o of p. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen ondernemingsraad, outplacement, personeelstekorten en proefplaatsing.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.