mobiliteit jargon
uitgelegd (q-r)

r

Recruitercode

De Recruitercode beschrijft het gedrag en de kennis dat hoort bij het bekwaam en integer uitoefenen van de rol van Recruiter.

recruitment

Recruitment omschrijft alle activiteiten gericht op het werven, selecteren en aannemen van gekwalificeerde kandidaten voor de huidige en toekomstige invulling van vacatures.

re-integratiebedrijf

Bedrijven die moeilijk bemiddelbare werkzoekenden begeleiden bij het vinden van werk.

re-integratietraject

De periode waarin een werkgever, arbodienst, UWV of een re-integratiebedrijf een langdurig zieke werkloze, arbeidsongeschikte of arbeidsgehandicapte werkzoekende begeleidt naar werk.

reorganisatie

Een ingrijpende verandering in een organisatie die vaak gevolgen heeft voor werknemers zoals functiewijziging of ontslag.

reorganisatieplan

De onderbouwing van de noodzaak van de reorganisatie, de uitwerking van het voorgenomen reorganisatiebesluit en het doel van de reorganisatie.

De mobiliteit jargonbuster q-r van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter q of r. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen re-integratiebedrijf, reorganisatieplan en re-integratietraject.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.