mobiliteit jargon
uitgelegd (s-t)

s

selectie

Het proces waarbij bepaald wordt wie er voor welke functie aangenomen wordt (zie matching).

selectiecriteria

De harde en zachte functieeisen waarop selecteurs kandidaten beoordelen om te bepalen of deze kandidaat in aanmerking komt voor een openstaande vacature.

sociaal plan

Een plan waarin de werkgever beschrijft hoe hij de gevolgen van collectief ontslag voor de werknemers wil verzachten.

Sollicitatiecode

De Sollicitatiecode is door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld en omvat gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

STAR methode

Een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatiegesprekken. De STAR kent een vaste structuur waarbij je Situatie beschrijft, dan de Taak specificeert en de Actie en het Resultaat van de sollicitant uitvraagt.

stille reorganisatie

Een reorganisatie die zich afspeelt buiten wettelijke kaders, vaak bedoeld om medezeggenschap en vakbonden te omzeilen of “dure” sociale plannen te voorkomen (zie informele reorganisatie).

stoelendansmethode

Een werkgever besluit tijdens een reorganisatie een of meer functie te laten vervallen en creëert daar nieuwe functies voor. Alle werknemers worden boventallig verklaard en in de gelegenheid gesteld om op de nieuwe functie te solliciteren (zie Methode De Blécourt).

stopping power

De kracht waarmee een vacature of andere communicatie-uiting de aandacht naar zich toe weet te trekken.

t

transitiekosten

Kosten die verband houden met (dreigend) ontslag.

transitievergoeding

: de ontslagvergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar. Bedoeld voor outplacement of scholing voor het vinden van een nieuwe baan.

De mobiliteit jargonbuster s-t van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter s of t. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen stille reorganisatie, sociaal plan, stoelendansmethode en transitiekosten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.