mobiliteit jargon
uitgelegd (u-v)

u

(Het) Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen en toestemming geeft voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige ziekte.

uitwisselbare functies

: dit zijn functies met (vrijwel) exact dezelfde inhoud, vereiste kwalificaties, niveau en beloning.

unique selling points (USP’s)

De unieke eigenschappen van een kandidaat op basis waarvan deze zich kan onderscheiden van andere kandidaten.

v

vacature

Een vaste arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten de organisatie, iemand wordt gezocht. Een synoniem hiervoor is baanopening (job opportunity).

vacaturedruk

De vacaturedruk geeft aantal vacatures ten opzicht van het aantal actieve baanzoekers weer.

vacaturegraad

Het aantal ontstane vacatures als percentage van het totaal aantal banen van werknemers of het aantal vacatures per duizend banen; een belangrijke indicator voor de dynamiek van de arbeidsmarkt.

vacaturehouder

De lijnmanager die een openstaande vacature heeft en eindverantwoordelijk is voor het selecteren van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie. De Engelse term is hiring manager.

vacaturesite

Een externe website waarop je – meestal tegen betaling - vacatures kunt presenteren. De Engelse term is jobboard.

vakbond

Een werknemersorganisatie zoals CNV en FNV die namens werknemers met een werkgever of werkgeversorganisatie onderhandelt over bijvoorbeeld collectieve arbeidsvoorwaarden of het sociaal plan.

Van werk naar werk (VWNW)

Werkgevers die bij het beëindigen van een dienstverband zorgen voor begeleiding naar ander werk binnen of buiten de organisatie. 

vaststellingsovereenkomst (VSO)

Een wettelijke overeenkomst gericht op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. Zie ook beëindigingsovereenkomst.

video interview

Via een directe online videoverbinding heb je een gesprek met een recruiter om bijvoorbeeld lange reistijden te voorkomen.

De mobiliteit jargonbuster u-v van HetMobiliteitKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter u of v. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de begrippen uitwisselbare functies, vakbond en vaststellingsovereenkomst (VSO).

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor juistheid van deze informatie.