referentie
projecten

naar een nieuw productiesysteem

Koen Roozen - 4 juni 2020

De Nederlandse productieorganisatie van een multinational gaat over naar een nieuwe manier van produceren, een die meer in lijn ligt met de internationale organisatie. Hierdoor ontstaan 65 nieuwe functies en tijdens de reorganisatie worden bijna 90 medewerkers boventallig verklaard.

Samen met de betrokken HR-adviseur analyseert HetMobiliteitKantoor de nieuwe organisatie en functies. De functieprofielen en het competentiemodel worden vertaald naar vacatureteksten, selectiecriteria, selectieformulieren en een gestandaardiseerde set van vragen. Na het uitwerken van de spelregels van het interne sollicitatieproces reageren medewerkers op de intern opengestelde vacatures.

HetMobiliteitKantoor verzorgt de logistiek van de interne sollicitatieprocedure. Onze recruiter voert zelfstandig de 1e gesprekken met de kandidaten. Tijdens deze gesprekken spreken medewerkers hun gevoelens uit. Verder wordt een evenwichtige inschatting gemaakt over de geschiktheid en motivatie voor zowel de nieuwe functie als organisatie. Hierdoor ontstaat draagvlak voor de reorganisatie en wordt HR ontlast.

Na de 1e gespreksronde worden alle medewerkers met de directie besproken tijdens gestructureerde evaluatierondes. Met de best passende medewerkers wordt een vervolggesprek gepland met de direct leidinggevende en HR-adviseur van de organisatie. Dit proces herhaalt zich volgens een casserend principe, totdat alle passende medewerkers een passende betrekking in de nieuwe organisatie hebben.