referentie
projecten

Een aantal projecten die eerder door ons zijn uitgevoerd.

standaard loopbaanpaden doorbreken

Exit-onderzoeken tonen aan dat medewerkers afwisseling, uitdaging en ontwikkeling belangrijk vinden. Binnen standaardfuncties en loopbaanpaden is hiervoor maar beperkt ruimte. Een Nederlandse multinational zoekt een aanpak om dit te doorbreken. Met het aanbieden van afwisselend werk wil men de betrokkenheid vergroten en het verloop reduceren. De interne marktplaats maakt het werk online toegankelijk op taakniveau. Medewerkers krijgen via een […]

sluiting van een bedrijfsonderdeel

Vanwege een gedeeltelijke fabriekssluiting van een grote fooddistributeur vragen directie, vakbond en OR om externe ondersteuning. Om de reorganisatie voor medewerkers soepel te laten verlopen wordt op de locatie een fysiek mobiliteitscentrum ingericht. De projectleider en coaches zorgen dat dit mobiliteitscentrum 40 uur per week ‘open’ is, zodat medewerkers snel geholpen worden met vragen of […]

een verandering van strategie

Een verandering van strategie kan betekenen dat wisselingen in het personeelsbestand onvermijdelijk zijn. Niet alleen vervelend voor werknemers, voor een werkgever is dit ook niet prettig. Daarom helpt HetMobiliteitKantoor werkgevers door de zorg voor deze werknemers op zich te nemen. Dat hebben wij ook gedaan voor een organisatie in de reisbranche, die afscheid moest nemen […]

naar een nieuw productiesysteem

De Nederlandse productieorganisatie van een multinational gaat over naar een nieuwe manier van produceren, een die meer in lijn ligt met de internationale organisatie. Hierdoor ontstaan 65 nieuwe functies en tijdens de reorganisatie worden bijna 90 medewerkers boventallig verklaard. Samen met de betrokken HR-adviseur analyseert HetMobiliteitKantoor de nieuwe organisatie en functies. De functieprofielen en het […]

selectie van een nieuw HR team

Na de overname werkt het HR-team bijna twee jaar aan de integratie van twee bedrijven. De laatste stap is het samenvoegen van de twee HR-afdelingen tot één onderdeel. Om te voorkomen dat persoonlijke voorkeuren meespelen, dringt de ondernemingsraad erop aan dat de HR-directie zich laat bijstaan door onafhankelijke experts. Na twee jaar intensieve samenwerking ligt […]

herschikking nieuwe landenorganisatie

Het Belgische onderdeel van deze multinational gaat over naar een nieuw organizational design. Dit om de organisatie beter in lijn te brengen met het global operating model dat in de meeste landen gehanteerd wordt. De nieuwe organisatie bestaat uit 80 rollen in 7 functionele domeinen, zoals support, HR, IT en customer solutions. Door de reorganisatie […]