referentie
projecten

selectie van een nieuw HR team

Koen Roozen - 4 juni 2020

Na de overname werkt het HR-team bijna twee jaar aan de integratie van twee bedrijven. De laatste stap is het samenvoegen van de twee HR-afdelingen tot één onderdeel. Om te voorkomen dat persoonlijke voorkeuren meespelen, dringt de ondernemingsraad erop aan dat de HR-directie zich laat bijstaan door onafhankelijke experts. Na twee jaar intensieve samenwerking ligt een subjectieve selectie of voorkeursbehandeling op de loer.

Een recruiter van HetMobiliteitKantoor analyseert de nieuwe organisatie en rollen. Samen met de HR-directeur voert hij de gesprekken en staat haar bij tijdens het beoordelen van het nieuwe team. De recruiter zorgt dat afwegingen genuanceerd gemaakt worden en dat benoemingen plaatvinden op basis van objectieve criteria.